Okapové systémy

Okapové systémy představují klíčový prvek v oblasti odvodnění střech, a to nejen při výstavbě nových objektů, ale i při renovacích stávajících střech, které mohou být poškozeny vlivy počasí, stárnutím a jinými externími faktory. Kvalitní odvod dešťové vody je nezbytný pro zachování spolehlivosti stavebních konstrukcí a prevenci škod způsobených vlhkostí.

Materiály, se kterými pracujeme

Při výběru materiálu pro okapové systémy je klíčové zohlednit několik faktorů, včetně trvanlivosti, odolnosti vůči povětrnostním vlivům a estetického vzhledu. Mezi nejčastěji používané materiály patří pozink (FeZn), titanzinek (TiZn) a měď (Cu). Povrchová úprava pozinku vyžaduje pravidelnou údržbu v podobě natírání každých 2–5 let, zatímco titanzinek sám vytváří ochrannou vrstvu patiny, eliminujíc potřebu časté údržby. Měď, s vyšší pořizovací cenou, je vhodnou volbou pro ty, kteří upřednostňují vysokou odolnost a estetický vzhled.

 • Pozink ( FeZn )
  – klasická povrchová úprava ocelového plechu
  – nutnost natírat v intervalu 2–5 let
 • Titanzinek (TiZn)
  – slitina tří hlavních prvků (zinku, titanu a mědi), která si přirozenou cestou vytváří ochranu před povětrnostními vlivy formou patinace povrchu, tj. patiny.
 • Měď (Cu)
  – vyšší pořizovací cena na úkor estetiky

Z čeho jsou složeny okapové systémy?

Okapové systémy jsou klíčovým prvkem při řešení efektivního odvodu dešťové vody u vašich nemovitostí. Umístěním okapového systému na vaši nemovitost, prodloužíte celkovou životnost vaší střechy a celého vašeho obydlí. Celkový komplex okapových systémů může obsahovat buď základní či pokročilejší prvky. Na obrázku vpravo můžete vidět, jaké všechny komponenty mohou být součástí celkového komplexu okapového systému. Nemusíte mít však obavy, rádi vám s tím vším pomůžeme!

Variantou jsou také poplastované okapy

Poplastované okapy všech výrobců na trhu
(například Ruukki, Satjam, Lindab, Omak, Bramac a další …)

 • výrobky jsou z pozinkovaného plechu
 • plastová vrstva tvoří 25–50 μm.
 • odolnost proti korozi a kolísání teplot
 • výhodou je barevná stálost
 • dodávka formou skládacího systému

Výhodou poplastovaných okapů je také jejich dodávka formou skládacího systému, což usnadňuje transport, skladování a montáž. Skládací systém umožňuje rychlou a efektivní instalaci okapových systémů, což je zejména důležité na staveništích s omezeným časem.

Okapové systémy - schéma

Vývojové trendy v okapových systémech

S rozvojem stavebního průmyslu se neustále vyvíjí i technologie v oblasti okapových systémů. Nové inovace směřují nejen ke zvyšování funkčnosti, ale také k posílení udržitelnosti a ekologické odpovědnosti těchto systémů.

Technologické inovace

Moderní okapové systémy často využívají pokročilé technologie, které zvyšují jejich účinnost a snižují potřebu údržby. Například automatické ovládání odtoku vody, senzory na detekci znečištění nebo samonastavitelné prvky mohou přinést značnou úlevu v udržování optimálního stavu.

Udržitelnost

S narůstajícím důrazem na udržitelnost a ekologické hledisko stavebnictví se objevují okapové systémy, které se zaměřují na snižování ekologické stopy. Materiály s nízkým vlivem na životní prostředí, recyklovatelné komponenty a systémy pro sběr dešťové vody pro následné využití, jsou jen některé z moderních prvků, které přispívají k udržitelnosti okapových systémů.

Energetická efektivita

Okapové systémy mohou hrát klíčovou roli v celkové energetické efektivitě budov. Integrované systémy, které umožňují sběr sluneční energie nebo chlazení dešťovou vodou, jsou příklady inovací, které nejenže snižují energetickou spotřebu budovy, ale také posilují její ekologický profil.

Přečtěte si ...

Vzhledem k těmto vývojovým trendům se očekává, že okapové systémy budou stále více plnit nejen funkci ochrany budov před povětrnostními vlivy, ale také budou hrát klíčovou roli v integrovaném a udržitelném designu staveb. Investice do moderních a technologicky inovativních okapových systémů se tak stává nejen otázkou praktičnosti, ale i odpovědnosti vůči životnímu prostředí a budoucnosti stavebnictví.

Naše firma splňuje požadavky k projektu Zelená úsporám což znamená, že vám můžeme pomoci s realizací opatření pro úsporu energie.