Hromosvody

Bouřky patří k jedněm z nevyhnutelných přírodních jevů, které mohou způsobit velké škody, a to nejen na majetku, ale i na zdraví. Před touto nebezpečnější částí bouřky, čili bleskem, se můžete bránit pomocí umístění hromosvodu na váš objekt. Hromosvody, také nazývány bleskosvody, jsou zařízení, která chrání váš dům či stavbu před elektrickým výbojem blesku. Princip je takový, že se uměle vytvoří vodivá cesta, která na jednom konci přijme blesk a jeho energii, a na druhém konci je tato energie svedena do země.

Části hromosvodu

Jímač

Tento prvek je tou částí, která na sebe přitahuje pozornost blesku a slouží k jeho následnému zachycení. Nejčastěji se využívá ocelová jímací tyč, která se umístí na střechu objektu. Je však důležité, aby převyšovala ostatní prvky, které by se mohly na střeše nacházet. Pokud je plocha objektu větší, doporučuje se nainstalovat jímačů více. S jímačem se také pojí jímací vedení, které je nejčastěji tvořeno pozinkovaným drátem a vede po střeše objektu.

Svod

Svody propojují první část hromosvodu, čili jímač, s poslední částí, kterou je uzemnění. Pro realizaci svodů se většinou používají ocelová lana a vedou se po vnějších stěnách objektu. Počet svodů, které se na objekt umístí, závisí na zařazení do ochranné zóny LPZ a na obvodu stavby.

Uzemnění

Jedná se o poslední část hromosvodu, ke které proud z blesku doputuje. Kvalitní uzemnění s nízkým zemním odporem je tedy neméně důležitou částí hromosvodu, která s předchozími částmi zajišťuje ochranný účinek. V základech tuto funkci plní zemnící pásky, mohou ji však plnit i zemnící tyče či další podobné konstrukce.

Zkušební svorka

Poněkud nenápadná část, která slouží k revizím. Díky ní se dají svody rozpojit a změřit uzemňovací odpory. Označují se unikátním číslem a musí být dobře dostupné.

Hromosvody - povinné, či nikoliv?

To záleží na tom, kam chcete hromosvod dát. Pokud bereme v potaz rodinný dům, tak tam povinnost není, je to však ve vašem zájmu, pokud máte dům na kopci či pokud převyšuje okolní budovy. Jestliže však ani jednu z těchto podmínek nesplňujete, a stejně si jej chcete pořídit, instalací hromosvodu rozhodně nic nezkazíte a budete moct být o něco více klidnější. Povinné jsou však u objektů, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat. Touto problematikou se zabývá prováděcí vyhláška o technických požadavcích na stavby.

Pár slov na závěr

Hromosvody a jejich montáže provádíme na objektech, kde by výboj blesku mohl ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit závažnou poruchu či způsobit významné škody. K montáži hromosvodu se dále přistupuje v případě objektu těsně sousedícího s dalšími objekty, které by případě zásahu blesku mohl ohrozit požárem. Pokud byste měli zájem o instalaci hromosvodu, neváhejte se podívat na náš kontakt.